Sapporo

IndietroIndietro

HERNO SAPPORO MITSUKOSHI


5° PIANO

3 - 8 MINAMI - 1 - JONISHI, CHUO KU, SAPPORO SHI

060 - 8666 - SAPPORO SHI - HOKKAIDO

GIAPPONE

 

T. +81 (0) 52 264 2075