Sapporo

IndietroBack

HERNO SAPPORO MITSUKOSHI


5th FLOOR

3 - 8 MINAMI - 1 - JONISHI, CHUO KU, SAPPORO SHI

060 - 8666 - SAPPORO SHI - HOKKAIDO

JAPAN

 

P. +81 (0) 52 264 2075